Seværdigheder i Luxembourg

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

7718

Dødsfald

124

Coat of arms: Luxembourg

23:31:11

LU

Landekode ISO

+352

Telefonopkald

Europe/Luxembourg

Tidszone

Luxembourg

Hovedstad

Mest populære byer

AlzingenLuxembourg kanton
Befolkning:2 136
BascharageCapellen kanton
Befolkning:5 460
BeaufortEchternach kanton
Befolkning:2 078
BerchemEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:1 111
BerdorfEchternach kanton
Befolkning:1 251
BereldangeLuxembourg kanton
Befolkning:3 961
BergemEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:1 490
BertrangeLuxembourg kanton
Befolkning:8 282
BettemburgEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:7 819
BissenMersch kanton
Befolkning:3 021
BridelCapellen kanton
Befolkning:2 394
CapellenCapellen kanton
Befolkning:1 721
ClervauxClervaux kanton
Befolkning:1 366
Colmar-BergMersch kanton
Befolkning:2 187
ConternLuxembourg kanton
Befolkning:1 273
CrauthemEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:1 376
DiekirchDiekirch kanton
Befolkning:6 988
DifferdangeEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:5 564
DippachCapellen kanton
Befolkning:914
DudelangeEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:21 087
EchternachEchternach kanton
Befolkning:5 618
EischenCapellen kanton
Befolkning:1 976
ErpeldangeDiekirch kanton
Befolkning:1 063
Esch-sur-AlzetteEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:35 382
EttelbruckDiekirch kanton
Befolkning:6 624
FoetzEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:519
FrisangeEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:2 172
GrevenmacherGrevenmacher kanton
Befolkning:4 904
HeiderscheidWiltz kanton
Befolkning:531
HeisdorfLuxembourg kanton
Befolkning:1 704
HelmsangeLuxembourg kanton
Befolkning:2 325
HesperangeLuxembourg kanton
Befolkning:2 279
HobscheidCapellen kanton
Befolkning:1 586
HosingenClervaux kanton
Befolkning:893
HowaldLuxembourg kanton
Befolkning:5 113
IngeldorfDiekirch kanton
Befolkning:773
ItzigLuxembourg kanton
Befolkning:2 226
JunglinsterGrevenmacher kanton
Befolkning:3 254
KäerjengCapellen kanton
Befolkning:10 409
KaylEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:4 581
KehlenCapellen kanton
Befolkning:1 911
KockelscheuerEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:247
KoerichCapellen kanton
Befolkning:1 143
LarochetteMersch kanton
Befolkning:1 606
LeudelangeEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:2 668
LintgenMersch kanton
Befolkning:1 999
LivangeEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:301
LuxembourgLuxembourg kanton
Befolkning:119 215
MamerCapellen kanton
Befolkning:5 534
MarnachClervaux kanton
Befolkning:697
MerschMersch kanton
Befolkning:3 547
MertertGrevenmacher kanton
Befolkning:1 225
MertzigDiekirch kanton
Befolkning:2 251
MonnerichEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:3 532
Mondorf-les-BainsRemich kanton
Befolkning:3 414
MoutfortLuxembourg kanton
Befolkning:1 341
NiederanvenLuxembourg kanton
Befolkning:1 472
NiederkornEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:6 056
OberpallenRedange kanton
Befolkning:434
OlmCapellen kanton
Befolkning:1 332
PétangeEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:7 968
PommerlochWiltz kanton
Befolkning:100
RambrouchRedange kanton
Befolkning:460
RedangeRedange kanton
Befolkning:1 317
RemerschenRemich kanton
Befolkning:626
RemichRemich kanton
Befolkning:3 707
RodangeEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:6 904
RombachRedange kanton
Befolkning:221
Roodt-sur-SyreGrevenmacher kanton
Befolkning:1 950
RumelangeEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:5 608
SandweilerLuxembourg kanton
Befolkning:3 054
SanemEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:2 513
SchengenRemich kanton
Befolkning:548
SchifflangeEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:11 180
SchouweilerCapellen kanton
Befolkning:1 226
SchuttrangeLuxembourg kanton
Befolkning:1 143
SenningerbergLuxembourg kanton
Befolkning:1 671
SoleuvreEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:5 443
SteinfortCapellen kanton
Befolkning:2 221
SteinselLuxembourg kanton
Befolkning:1 970
StrassenLuxembourg kanton
Befolkning:9 589
TétangeEsch-sur-Alzette kanton
Befolkning:3 186
TroisviergesClervaux kanton
Befolkning:1 617
UseldangeRedange kanton
Befolkning:737
ViandenVianden kanton
Befolkning:2 080
WalferdangeLuxembourg kanton
Befolkning:954
WasserbilligGrevenmacher kanton
Befolkning:2 627
WeiswampachClervaux kanton
Befolkning:884
WemperhardtClervaux kanton
Befolkning:98
WiltzWiltz kanton
Befolkning:4 906
WindhofCapellen kanton
Befolkning:83
WormeldangeGrevenmacher kanton
Befolkning:928

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning